Comissió de convivència

Amb l'objectiu de conèixer millor la percepció de la comunitat educativa sobre l'estat actual de la convivència en el centre, s'han realitzat unes enquestes amb la idea de repetir-les els propers cursos. Ací teniu els resultats del curs 2017/2018

Si tenim clar que volem millorar la convivència, necessitem un equip responsable per dinamitzar-la, és el que anomenem la comissió de convivència

L’objectiu d’aquesta comissió és reflexionar sobre quins criteris han de prevaldre, planificar les actuacions adients, impulsar-les i dinamitzar-les, i finalment avaluar-les per conèixer l’avenç realitzat o els ajustos que calen.

 

Aquesta comissió té actualment 4 tipus de vies (Servei de Mediació, Alumnes Ajudants, Assetjament i Violència de gènere) totes elles complementàries, per reorganitzar la convivència des d’una mirada més àmplia i educativa del centre com un espai de convivència democràtica.

Entre les seves funcions en podríem destacar les següents:

 • Analitzar la situació de la convivència al centre com a punt de partida.

 • Establir i revisar objectius i criteris de planificació dels programes i activitats de convivència (equips de mediació, alumnat ajudant, participació de les persones delegades, etc.); dinamitza l’aplicació i fer-ne el seguiment.

 • Establir i revisar els procediments d’elaboració i revisió de les normes de centre i de les normes de l’aula.

 • Derivar a les diferents comissions els conflictes sorgits.

 • Recolzament als tutors, amb dinàmiques de grup, reunions amb famílies, o tot allò que siga necessàri per millorar la convivència d'un grup en concret

 • Liderar la resposta en situacions greus de manca de respecte a les normes. Establir i revisar els criteris fonamentats en el reconeixement del dany realitzat i la responsabilització i la reparació del dany per part de qui l’ha originat.

 • Proposar orientacions per elaborar el Pla d’Acció Tutorial.

 • Establir criteris per dirigir reconeixements de centre a membres de la comunitat educativa, de cara a les seves actuacions en relació amb la

      millora de la convivència.

 • Animar a la participació als diferents membres de la comunitat educativa.

 • Impulsar les activitats de formació relacionades amb la millora de la convivència.

 • Impulsar iniciatives solidàries (commemoracions d’efemèrides rellevants, com el dia dels drets humans; ajuda a les víctimes de catàstrofes naturals o accions humanes d’especial magnitud; etc.)

 • Fomentar la reflexió i la presa de consciència personal i col·lectiva sobre fets remarcables de valor moral.

 • Elaborar materials que toquen diferents aspectes per treballar la millora de la convivència.

 • Establir criteris de coordinació amb serveis municipals: policia municipal, serveis socials, etc.

   La comissió de convivència està formada per (Curs 19/20):

 • Joaquin Lorente (Cap d’estudis)

 • Teresa Nouselles (Vicedirectora)

 • Yanire (Orientadora)

 • Paloma Garcia – Igualtat (Visual i Plàstica)

 • Esther Martos – Assetjament - (Tecno)

 • Ángela Arévalo- Mediació, Pigmalió i Alumnes Ajudants (Religió)